Breadcrumbs


Vakantiewoningen

Beschikbaarheid en prijs


Omgeving Eersel

 

Eersel, “de parel van de Kempen”, is gelegen in een bosrijke omgeving met vele toeristische mogelijkheden. Een fraai marktplein en het Hint sieren Eersel. Men vindt er een groot aantal beschermde monumentale panden en gebouwen. Voortreffelijke logies- en eetgelegenheden. Mooie fietspaden die allemaal bewegwijzerd zijn, en prachtig uitgezette wandelpaden door bos-, heide- en vennengebied. Het is dan ook begrijpelijk dat het in Eersel zowel voor inwoners als ook voor u zeer aangenaam vertoeven is.

 

de Acht Zaligheden
Eersel is een van de Acht Zaligheden, een achttal dorpen in de Kempen, waarvan de naam eindigt op sel (selligheden, zaligheden). Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht hoe heerlijk het is om in deze omgeving te wonen en te verblijven. De Acht Zaligheden zijn: Eersel, Duizel (Duisel), Steensel, Knegsel, Wintelre (oude benaming Wintersel), Reusel, Hulsel en Netersel. Zijn bijnaam zou het achttal te danken hebben aan de Hollandse militairen. Die waren tijdens de Belgische Opstand rond 1830 in deze streek ingekwartierd en vonden het hier maar een treurige boel. Er was toen hier op de schrale zandgronden ook heel veel armoede. De sel-ligheden waren eerder ‘armzaligheden’ en werden toen dus - smalend - ‘Zaligheden’ genoemd. Die spotnaam werd een erenaam, want nu is het er goed toeven in het groen en spreken we dus met recht van de “De Acht Zaligheden”.  Sinds 1997 vormen Eersel, Duizel en Steensel, samen met de kernen Vessem, Knegsel en Wintelre, één gemeente met ruim 18.000 inwoners. Elk dorp heeft zo zijn eigen kleur en identiteit, de Kempische sfeer is echter in alle dorpen gegarandeerd.

 

Historie
Eersel heette in 712 Ereslo. Een “lo” is een hoogte, aan drie zijden door lage grond omgeven. Dit is nog goed te zien als men achter de bibliotheek, achter het oude gemeentehuis en achter het Hint gaat kijken. Het grondoppervlak is hier duidelijk lager dan op de Markt zelf. De naam Eersel is van respectabele ouderdom. Hij staat voor het eerst vermeld in een schenkingsakte van het jaar 712. Daarin geeft Aengelbertus zijn bezit - enkele huizen met erf en 3 lijfeigenen met vrouw en kinderen - aan Willibrordus. Deze droeg op zijn beurt de geschonken bezittingen weer over aan de abdij van Echternach in het tegenwoordige Luxemburg.

Markt en Hint zijn sinds 1967 “Beschermd dorpsgezicht” : zonder speciale toestemming mogen aan de Markt en ’t Hint geen veranderingen worden aangebracht. De historische Markt is door de provincie onderscheiden met de Brabantse Monumentenprijs 1993. De jury koos voor de Markt in Eersel, omdat dit plein, met het aangrenzende Hint, zo mooi bewaard is gebleven.

Uigebreide informatie over Eersel en haar omgeving vindt u op de website van VVV Eersel: www.vvveersel.nl.