Voorbeeld Huurovereenkomst Carpe Diem

RESERVERINGSNUMMER:    00000-12-01
DATUM:            <datum>

Huurder en Verhuurder verklaren de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan:

A. BOEKINGSINFORMATIE
Huurder wenst te huren van verhuurder:
vakantiewoning ‘Carpe Diem’, gelegen aan Postelseweg 185 - bungalow 7, 5521 RD te Eersel
Aanvang huurperiode:        <datum>        na 15.00 uur
Einde huurperiode:        <datum>         vòòr 10.30 uur
Aantal nachten:            <aantal>
Aantal personen:        <aantal> volwassenen + <aantal> kinderen

B. GEGEVENS HUURDER
Naam:                <naam>
Adres:                <adres>
Postcode + woonplaats:    <pc + plaats>
Land:                Nederland
Telefoonnummer:        <tel. nr>
E-mailadres:            <e-mailadres>
Geboortedatum:        <datum>

C. GEGEVENS VERHUURDER
Naam:                Mw. M.W. Moonen
Adres:                privé
Postcode + woonplaats:    privé
Land:                Nederland
Telefoonnummer:        privé
E-mailadres:            Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

D. GEGEVENS GASTEN
Gast 1:        <naam + voornaam>    M/V    geboren op <datum>
Gast 2:        <naam + voornaam>    M/V    geboren op <datum>
Gast 3:        <naam + voornaam>    M/V    geboren op <datum>
Gast 4:         <naam + voornaam>    M/V    geboren op <datum>

E. OPGEGEVEN VOORKEUREN
Huurder wenst gebruik te maken van in het verblijf aanwezige internetverbinding:    JA/NEE
Huurder wenst gebruik te maken van kindercampingbedje, kinderstoel, box, etc.:    JA/NEE

Nb. Indien u gebruik wenst te maken van de draadloze internetverbinding, dan ontvangt u de inloggegevens in de ontvangstbrief welke uiterlijk twee weken voor aanvang van de huurperiode aan u gemaild wordt.

?
F. KOSTENSPECIFICATIE

Huurprijs ‘Carpe Diem’ voor onder punt A genoemde periode    €     0,00
Bijdrage voor gas, water en elektriciteit    €     0,00
Eindschoonmaak    €     0,00
Gebruik draadloze internetverbinding    €     0,00
Gebruik kindermeubilair    €     0,00
            Subtotaal    €    0,00
                   
Toeristenbelasting    6,5% van €     0,00        €     0,00
Borgsom    €      0,00
       
Totale huursom    €     0,00

Aanbetaling van 50% -    te betalen vòòr    <datum>    €     0,00
Restant betaling -    te betalen vòòr    <datum>    €     0,00

De verhuurder zal binnen één week na het einde van de huurperiode de waarborgsom terugbetalen aan huurder, onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is als vergoeding voor kosten of eventuele door huurder veroorzaakte schade.

G. BETALINGSINFORMATIE
U wordt verzocht bovengenoemd(e) bedrag(en) voor het verstrijken van de vermelde datum over te maken naar rekeningnummer <rek.nr.> t.n.v. <naam> te <plaats>, onder vermelding van uw naam en het reserveringsnummer. 

Zodra de aanbetaling ontvangen is, is uw reservering definitief. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de huurperiode wordt per e-mail een ontvangstbrief gestuurd met daarin verdere informatie betreffende de sleuteloverdracht, routebeschrijving, etc.

H. LINNENGOED
1.        In de vakantiewoning is keukenlinnen aanwezig. Het gebruik hiervan is bij de huurprijs inbegrepen. Het keukenlinnenpakket bestaat uit twee theedoeken, twee keukendoeken en twee vaatdoekjes;
2.        In de vakantiewoning is bedlinnen aanwezig voor het aantal personen genoemd onder punt D van deze overeenkomst. Het gebruik hiervan is bij de huurprijs inbegrepen. Een bedlinnenpakket bestaat uit een dekbedovertrek, kussensloop en een hoeslaken. Dekbedden en kussens zijn in de vakantiewoning aanwezig;  
3.    Indien de vakantiewoning voor langer dan twee aaneengesloten weken gehuurd wordt, wordt er aan het einde van de tweede week schoon linnengoed gebracht;
Handdoeken en badlakens dienen door de gasten zelf meegebracht te worden.

I. AANTAL GASTEN
1.    In de vakantiewoning mogen niet meer dan vier personen logeren, mits vooraf toestemming is verleend door de verhuurder;
2.    Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra perso(o)n(en) ontzeggen;
3.    Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene die de ontvangst regelt, toch extra personen in het verblijf logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon.

J. AANKOMST EN VERTREK
1.     De aankomst vindt normaliter plaats tussen 15:00 uur en 17:00 uur op de eerste dag van de
overeengekomen huurperiode;
2.     Indien er van deze tijdspanne wordt afgeweken, dient de huurder contact op te nemen met degene die de sleuteloverdracht verzorgd, om zeker te stellen dat er een sleuteloverdracht kan plaatsvinden op het moment dat de huurder ter plaatse komt;
3.    Op de laatste dag van de huurperiode dient de sleutel vòòr 10:30 uur ingeleverd te worden.

K. FACILITEITEN RECREATIEPARK TER SPEGELT
1.    In de periode 1 april tot 1 november mogen de huurders gebruik maken van de faciliteiten van Recreatiepark Ter Spegelt. De kosten hiervan zijn bij de huurprijs inbegrepen;
2.    Bij aanvang van de huurperiode ontvangen de huurder en het gezelschap een toegangspas voor het recreatiepark. Gasten tussen de 10 en 23 jaar krijgen een pas voorzien van hun pasfoto. Deze pasfoto dient vooraf ingestuurd te worden aan de verhuurder;
3.    Activiteiten waarvoor een extra vergoeding wordt gevraagd (bijv. skelterhuur) zijn niet bij de huurprijs inbegrepen;
4.    In de periode 1 november tot 1 april zijn de faciliteiten van Recreatiepark Ter Spegelt niet toegankelijk voor publiek.

L. HUISDIEREN
Huisdieren en gezelschapsdieren zijn in de vakantiewoning en in de tuin rondom de vakantiewoning niet toegestaan.

M. ROKEN & OPEN VUUR
1.    Het is niet toegestaan om in de vakantiewoning te roken;
2.    Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om de open haard te stoken;
3.    De vakantiewoning staat in een bosrijke omgeving met een zeer droge ondergrond. In verband met brandgevaar is het verboden om in de tuin een open vuur te stoken;
4.    De huurder en het gezelschap dienen uitermate voorzichtig te zijn met roken en open vuur in de tuin rondom de vakantiewoning, alsmede op het park en in omliggende natuurgebieden. 

N. AKKOORDVERKLARING
De huurder dient deze huurovereenkomst voor akkoord te verklaren door middel van het sturen van een e-mailbericht aan de verhuurder.
Indien de huurder deze huurovereenkomst voor akkoord verklaart, dan verklaart hij tevens kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden voor Verhuur van Thuiszijn.eu (versie MH/03-2012).